Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - advocaat en procureur

 

 

 


Tarieven

Betalende zaken

Rechtsbijstand wordt in principe verleend op basis van uurtarief, echter ook vaste tarieven behoren tot de mogelijkheden (tarieven op aanvraag).


Toevoegingszaken

Toevoegingszaken zijn juridische kwesties waarin iemand wegens gering inkomen en vermogen een beroep kan doen op geheel of gedeeltelijk door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De behandelend advocaat ontvangt in dergelijke zaken een vergoeding voor zijn werkzaamheden van de overheid.

Als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt bent u wel altijd een eigen bijdrage verschuldigd, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

Met de Rekenhulp gefinancierde rechtsbijstand kunt u een inschatting maken van uw eigen bijdrage.

 
 

Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - Postbus 769 - 2700 AT Zoetermeer - tel.(070) 346 91 36 - fax (070) 362 57 34