Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - advocaat en procureur

 

 


RechtsgebiedenMr. Schenkhuizen kan u bijstand
verlenen en/of advies verstrekken op
de volgende rechtsgebieden
 
Strafrecht
Jeugdstrafrecht
Jeugdbeschermingsrecht

Vreemdelingenrecht
en nationaliteitsrecht

Huurrecht woonruimte
en bedrijfsruimte

Geschillen bij koop en verkoop onroerend goed

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Administratief recht

Burenrecht en erfdienstbaarheden
 
 
 

Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - Postbus 769 - 2700 AT Zoetermeer - tel.(070) 346 91 36 - fax (070) 362 57 34