Vreemdelingenrecht
Rechtsbijstand wordt verleend bij afwijzing van een aanvraag voor een visum, een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of een verblijfsvergunning.

Ook wordt advies verstrekt en rechtbijstand verleend bij een afwijzende beslissing op aanvraag van het Nederlanderschap.