<h1>Advocatenbureau Schenkhuizen</h1><br>Advocatenbureau Schenkhuizen kan bijstand verlenen op de volgende rechtsgebieden: Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Vreemdelingenrecht, Nationaliteitsrecht, Huurrecht, Geschillen bij koop en verkoop, Arbeidsrecht, Personenrecht, familierecht en erfrecht. Administratief recht, Burenrecht en erfdienstbaarheden. Verder is het advocatenbureau gespecialiseerd in Indische zaken. Advocatenbureau Schenkhuizen is gevestigd in Den Haag.