Huurrecht woonruimte
U heeft een geschil met uw verhuurder? De verhuurder wil bijv. de gebreken in uw woning niet herstellen of wil de huurovereenkomst beŽindigen? Dan kan rechtsbijstand worden verleend in procedures voor de Kantonrechter (en in hoger beroep bij het Gerechtshof indien u het niet eens bent met het vonnis). In spoedeisende zaken kan bijstand worden verleend in Kort geding-procedures en bij het aanvragen van een zgn. moratorium om uitzetting te voorkomen.