Personen en familierecht
Mr Schenkhuizen kan u ook bijstaan in echtscheidingsprocedures en procedures over erkenning, afstamming (vaderschapsactie), alimentatie, gezag- en omgang.

Ook staat hij u bij in zaken als naamswijziging, vaststellen geboortegegevens, onder curatelestelling, onderbewindstelling en mentorschap alsmede bij verzoeken om vervangende toestemming voor bijv. het aanvragen van een paspoort of ID kaart of voor een buitenlandse reis voor uw minderjarig kind.