Burenrecht
De buurman heeft, om een voorbeeld te noemen, dicht op de perceelgrens een boom staan die u verwijderd wilt hebben omdat deze schade aan uw eigendommen veroorzaakt of licht wegneemt uit uw tuin.

Of u heeft recht van uitweg of overpad en de eigenaar van de grond heeft de uitweg geheel of gedeeltelijk geblokkeerd.

Ook in dit soort geschillen kan advies worden verstrekt en rechtsbijstand worden verleend.