Arbeidsrecht
U wordt ontslagen door uw werkgever. Adequate hulp en rechtsbijstand is dan geboden.

Er moet immers verweer worden gevoerd.

Het is zaak dat u in een dergelijk geval in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat inschakelt.