Bestuursrecht
De Overheid neemt heel veel besluiten die burgers raken. U bent het als belanghebbende niet eens met een besluit van de Overheid? Het bestuursrecht is dan hèt schild van u als burger tegen de overheid. Het biedt bescherming tegen onbehoorlijk optreden van het bestuur.

Ook dan kunt u in bezwaar- en/of beroepsprocedures of voor advies een beroep doen op mr Schenkhuizen.